کرمانشاه 19:24 چهارشنبه 2/7/1399 صفحه اصلی
 
آگهی مناقصه  عمومی  شهرداری کرمانشاه
1398/05/12-10:59 تعدا بازدید: 169 گروه خبری: شهرداری مرکز کد خبر: 1458
آگهی مناقصه  عمومی شهرداری کرمانشاه

 

شهرداری کرمانشاه در نظر دارد مناقصه عمومی ( عملیات نگهداری فضای سبز و حراست فیزیکی از پارک های سطح شهرداری منطقه 4 ) به شماره مناقصه 2098005233000020 را  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری تجدید مناقصه از دریافت اسناد مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 98/5/12 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از  ساعت 13 روزچهارشنبه  تاریخ 98/5/16 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 13 روز شنبه 98/5/26

زمان بازگشایی پاکت ها : 19 روز شنبه تاریخ 98/5/26

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه  و ارائه پاکت های الف :       آدرس کرمانشاه پایین تر از سه راه 22 بهمن کوی روبروی سازمان عتبات عالیات : شماره 8229968-0833

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس  41934-021

دفتر ثبت نام : 8896737-85193767
نظرات کاربران

نظر شما :
 
 
 
  استانداری کرمانشاه
  شهرداری کرمانشاه
  فرمانداری کرمانشاه 
 
 

معرفی شهردار| مقاله| شهرداری های كشور | پیشنهاد پروژه مشارکتی| مصوبات کمیسیون ماده 5| نقشه شهر|ستادبازآفرینی پایدار کرمانشاه

| تمام حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرمانشاه می باشد | Design by fava saeid.charejow@gmail.com|