کرمانشاه 05:33 سه شنبه 1/7/1399 صفحه اصلی
 
شهردارکرمانشاه طی حکمی سرهنگ مظفرنادری رابه سمت مشاورشهرداردرامورپیشگیری ورفع تخلفات شهری منصوب کرد.
1398/05/20-21:50 تعدا بازدید: 172 گروه خبری: شهرداری مرکز کد خبر: 1474
شهردارکرمانشاه طی حکمی سرهنگ مظفرنادری رابه سمت مشاورشهرداردرامورپیشگیری ورفع تخلفات شهری منصوب کرد.


به گزارش روابط عمومی واموربین الملل شهرداری دکترطلوعی شهردارکرمانشاه درجلسه معارفه مشاورپیشگیری ورفع تخلفات شهری که با حضورمعاونین وشهرداران مناطق برگزارشدگفت:امیدوارم باتوجه به تجارب ارزنده جناب سرهنگ نادری حضورایشان بتواند باعث هم افزایی وتعامل هرچه بیشترباسازمانها،نهادها،مراجع نظامی وقضایی وسایردستگاههادرراستای خدمات بهتربرای جامعه شهروندی شود.

دکترطلوعی افزود:شهروندان کرمانشاهی منتظرتغییرات مثبتی درسطح شهرهستندودراین زمینه باید باتمام توان،تدبیرودرایت وداشتن برنامه علمی ومنطقی بامشارکت مردم برای پیشرفت کرمانشاه درحدنام این شهر وجایگاه  شهروندان عزیزگام برداریم.

درادامه جلسه سرهنگ مظفرنادری گفت:قطعا پایبندی به قانون داشتن برنامه ورعایت نظم ودرعین حال همکاری بین سازمانی لازمه رشدوتعالی شهروجامعه شهروندی خواهدبود.

وی تصریح کرد:اگردستگاههای مسئول باتوجه به نقش تاثیرگذاری که خواهندداشت درکنارشهرداری باشندمی توان باهم افزایی ،مشکلات موجودوتحمیل شده درحوزه مدیریت شهری راحل کنیم.

مشاورشهردارتاکیدکرد:امیدوارم بامدیریت دکترطلوعی شهردارکرمانشاه وهمکاری مستمروتنگاتنگ شهرداری به عنوان یک نهادمردمی باجامعه شهروندی ونیروی انتظامی ومراجع قضایی روندروبه رشدشهرکرمانشاه باسرعت بیشتری پیش رودوباایجاد انظباط شهری مسائل مربوط درحوزه  اجتماعی و نیز شهرسازی برطرف شود.
نظرات کاربران

نظر شما :
 
 
 
  استانداری کرمانشاه
  شهرداری کرمانشاه
  فرمانداری کرمانشاه 
 
 

معرفی شهردار| مقاله| شهرداری های كشور | پیشنهاد پروژه مشارکتی| مصوبات کمیسیون ماده 5| نقشه شهر|ستادبازآفرینی پایدار کرمانشاه

| تمام حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرمانشاه می باشد | Design by fava saeid.charejow@gmail.com|