کرمانشاه 16:59 چهارشنبه 2/7/1399 صفحه اصلی
 
دومین جلسه شهردارکرمانشاه با انبوه سازان مسکن برگزارشد.
1398/05/23-23:01 تعدا بازدید: 154 گروه خبری: شهرداری مرکز کد خبر: 1483
دومین جلسه شهردارکرمانشاه با انبوه سازان مسکن برگزارشد.


دراین جلسه شهردارکرمانشاه براراده مدیریت شهری درراستای ایجادبستر مناسب برای حضورانبوه سازان ورفع دغدغه سازندگان مسکن تاکیدکرد.
به گزارش روابط عمومی واموربین الملل دکترطلوعی شهردارکرمانشاه دردومین نشست مشترک قائم مقام شهردار،معاون حوزه شهرسازی وشهرداران مناطق باانبوه سازان وسازندگان مسکن گفت:باتوجه به برنامه های شکل گرفته درحوزه شهرسازی وامورمالی اقتصادی تمام تلاشمان را بکارگرفته ایم تابتوانیم زمینه مساعدی رابرای فعالیت انبوه سازان درکرمانشاه فراهم آوریم.

وی افزود:اعتقادداریم که باایجادکارگروه های مرتبط باحضورمدیران ستادی واجرایی حوزه شهرسازی وفعالین حوزه صنعت مسکن مباحث و دغدغه های موجوددرعرصه ساخت وسازراحل کنیم.

شهردارکرمانشاه باتاکید براینکه اراده مدیریت شهری ایجادبسترمناسب برای حضورانبوه سازان درشهرکرمانشاه است تصریح کرد:بایدبروکراسی زائداداری برای مجوزساخت وسازوصدورپروانه تاحدامکان ومتناسب باقانون رفع گردد.

دکترطلوعی بااشاره برنقش آفرینی وتاثیرات مثبت حضورانبوه سازان درتقویت اقتصادشهری کرمانشاه بیان داشت:رونق ساخت وسازدرشهرکرمانشاه باعث ایجادرونق بازارودرنتیجه درآمدشهروندان خواهدبودضمن اینکه همکاری وتعامل مجموعه مدیریت شهری وسازندگان ساختمان بایدبادیدی برد برد ودرنظرگرفتن منافع دوطرف ودر راستای توسعه و پیشرفت شهرصورت پذیرد.


دراین نشست سازندگان مسکن مشکلات خودرا باشهردار،قائم مقام شهردارومعاون شهرسازی و معماری شهرداری درمیان گذاشتند.
نظرات کاربران

نظر شما :
 
 
 
  استانداری کرمانشاه
  شهرداری کرمانشاه
  فرمانداری کرمانشاه 
 
 

معرفی شهردار| مقاله| شهرداری های كشور | پیشنهاد پروژه مشارکتی| مصوبات کمیسیون ماده 5| نقشه شهر|ستادبازآفرینی پایدار کرمانشاه

| تمام حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرمانشاه می باشد | Design by fava saeid.charejow@gmail.com|