کرمانشاه 19:27 چهارشنبه 2/7/1399 صفحه اصلی
 
آگهی تجدید مناقصه  عمومی  شهرداری کرمانشاه
1398/05/31-11:21 تعدا بازدید: 96 گروه خبری: شهرداری مرکز کد خبر: 1498
آگهی تجدید مناقصه  عمومی شهرداری کرمانشاه

 

شهرداری کرمانشاه در نظر دارد   مناقصه عمومی خدمات ( واگذاری عملیات و رفت و روب ، شستشوی المانها ، لایروبی ، حمل پسماند سبز و غیر سبز در سطح منطقه پنج شهرداری کرمانشاه ) را به شماره مناقصه 2098005233000019 را به صورت حجمی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری تجدید مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  سه شنبه  98/6/4می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه سایت : ساعت 13روز  دوشنبه تاریخ 98/6/ 11

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :  ساعت 13روزپنج  شنبه تاریخ 98/6/21

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 8 صبح روز شنبه تاریخ 98/5/23

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه  و ارائه پاکت های الف :       آدرس کرمانشاه پایین تر از سه راه 22 بهمن کوی روبروی سازمان عتبات عالیات : شماره 8229968-0833

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس  41934-021

دفتر ثبت نام : 8896737-85193767
نظرات کاربران

نظر شما :
 
 
 
  استانداری کرمانشاه
  شهرداری کرمانشاه
  فرمانداری کرمانشاه 
 
 

معرفی شهردار| مقاله| شهرداری های كشور | پیشنهاد پروژه مشارکتی| مصوبات کمیسیون ماده 5| نقشه شهر|ستادبازآفرینی پایدار کرمانشاه

| تمام حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرمانشاه می باشد | Design by fava saeid.charejow@gmail.com|