کرمانشاه 06:12 دوشنبه 20/5/1399 صفحه اصلی
 
آگهی مناقصه  عمومی  شهرداری کرمانشاه
1398/06/04-09:06 تعدا بازدید: 162 گروه خبری: شهرداری مرکز کد خبر: 1505
آگهی مناقصه  عمومی شهرداری کرمانشاه

شهرداری کرمانشاه در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات  1- عملیات نگهداری فضای سبز و حراست فیزیکی از پارکهای سطح شهرداری منطقه 3 به شماره مناقصه 2098005233000030 ،2- تجدید عملیات  تنظیف و رفت و روب ، شستشوی المانها ، لایروبی ، حمل  پسماند و غیر سبز در سطح منطقه سه  به شماره مناقصه 2098005233000028 ،3-  تجدید عملیات  تنظیف و رفت و روب ، شستشوی المانها ، لایروبی ، حمل  پسماند و غیر سبز در سطح منطقه  هفت  به شماره مناقصه 2098005233000029 را به صورت حجمی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری تجدید مناقصه از دریافت اسناد مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 98/6/6 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه سایت : ساعت 13 روزسه شنبه  تاریخ 98/6/12

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 13 روز  شنبه 98/6/23

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 8 صبح  روز یک شنبه تاریخ 98/6/24

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه  و ارائه پاکت های الف :       آدرس کرمانشاه پایین تر از سه راه 22 بهمن کوی روبروی سازمان عتبات عالیات : شماره 8229968-0833

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس  41934-021

دفتر ثبت نام : 8896737-85193767
نظرات کاربران

نظر شما :
 
 
 
  استانداری کرمانشاه
  شهرداری کرمانشاه
  فرمانداری کرمانشاه 
 
 

معرفی شهردار| مقاله| شهرداری های كشور | پیشنهاد پروژه مشارکتی| مصوبات کمیسیون ماده 5| نقشه شهر|ستادبازآفرینی پایدار کرمانشاه

| تمام حقوق این سایت متعلق به سازمان فاوا شهرداری کرمانشاه می باشد | Design by fava email:saeid.ch81@gmail.com|