کرمانشاه 06:43 دوشنبه 20/5/1399 صفحه اصلی

درباره ما


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

کاوه مرد افکن

مدرک تحصیلی :

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی (دانشجو دکتری مدیریت حرفه ای کسب و کار )

عناوین شغلی قبلی :

سرپرست سازمان اتوبوسرانی کرمانشاه و حومه سال 82

رئیس  کمیته ارزیابی سازمان اتوبوسرانی کرمانشاه و حومه81

رئیس کمیته انظباطی  و نماینده  کارفرما سازمان اتوبوسرانی  سال 81

مدیر اداری و مالی و جانشین سازمان اتوبوسرانی سال 81 تا 83

مدیر عامل شرکت تعاونی مشکن کارکنان سازمان اتوبوسرانی

نماینده شهردار در کمیته انظباطی سازمان تاکسیرانی

معاونت بهره برداری و حمل و نقل سازمان اتوبوسرانی سال 87

رئیس کمیته انظباطی کارگران سازمان اتوبوسرانی

انجام امورات سازمان از دیماه سال 90 لغایت مردادماه سال 91 در غیاب مدیر عامل به عنوان جانشین

رئیس کمیته تبلیغاتی محیطی سازمان اتوبوسرانی

رئیس ستاد ساماندهی مینی بوسرانی کرمانشاه

معاون اداری مالی سازمان اتوبوسرانی (جانشین مدیر عامل ) از سال 90 تا کنون

فرد بصیر و مطلع در کمیسیون معاملات سازمان اتوبوسرانی (حکم شهردار)

عضو کمیته فنی و بازرگانی سازمان اتوبوسرانی

سرپرست امور اداری و کارگزینی سازمان اتوبوسرانی از سال 94 تا کنون

کارگزین اداره کارگزینی شهرداری سال 77

معاون اداره کارگزینی و رفاه شهرداری سال 79

سرپرست اداره کارگزینی و رفاه شهرداری سال 79

نماینده تام الاختیار شهرداری در جلسات اداره کار با حفظ پست علاوه بر انجام وظایف محوله مدیر امور اداری سازمان فاوا

نماینده کارفرمایان استان و مدیران صنایع (اداره کار)

نماینده کار فرما در کمیته انظباطی مناطق و سازمان های کشور

مشاور مدیر عامل سازمان فاوا در سال 84

رئیس اداره کارگزینی و رفاه و ارزشیابی سال 83

جانشین معاونت اداری مالی شهرداری سال 84

مدیر امور اداری شهرداری سال 84

بازرس مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی(حکم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان )

نماینده مدیریت در شورای سازش شهرداری مرکز با حکم مدیر کل اداره کار

حکم تفویض اختیار انجام امورات حوزه اداری و مالی شهرداری در سال 86

نماینده شهرداری در کمیته انظباطی بر بنگاههای زود بازده اقتصادی شهرستان ( حکم فرماندار )

نماینده شهرداری در کمیته نظارت بر اجرای آیین نامه های اجرایی گسترش بنگاه های اقتصادی و کارآفرینی استان (حکم استانداری)

عضو رایزن عملیاتی شهرداری 84

بازرس شهرداریهای استان کرمانشاه(حکم دفتر امور شهری استانداری )

مشاور اداری و برنامه ریزی شهرداری اسلام آباد غرب

دبیر کمیته بهداشت حرفه ای و حفافظت فنی شهرداری سال 84

دبیر جلسات طرح تکریم و کمیته کارشناسی تحول اداری شهرستان سال 84

عضو دبیر شورای عالی اداری و استخدامی شهرداری کرمانشاه 98

عضو کمیته انظباطی سازمان تاکسیرانی سال 98

نماینده شهردار در کمیته انضباطی کارگران شهرداری سال 98

نماینده شهرداری در کمیته انضباطی سازمان تاکسیرانی 98

عضوکمیته رفاهیات شهرداری سال 98

 

 

 
  استانداری کرمانشاه
  شهرداری کرمانشاه
  فرمانداری کرمانشاه 
 
 

معرفی شهردار| مقاله| شهرداری های كشور | پیشنهاد پروژه مشارکتی| مصوبات کمیسیون ماده 5| نقشه شهر|ستادبازآفرینی پایدار کرمانشاه

| تمام حقوق این سایت متعلق به سازمان فاوا شهرداری کرمانشاه می باشد | Design by fava email:saeid.ch81@gmail.com|