کرمانشاه 06:00 دوشنبه 20/5/1399 صفحه اصلی

معرفی مدیر کل سرمایه انسانی

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

کاوه مرد افکن

مدیر کل

-------------------------------

مدرک تحصیلی :

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی (دانشجو دکتری مدیریت حرفه ای کسب و کار )

مدرس دانشگاه

عناوین شغلی قبلی :

عضو نماینده سرپرستان کمیته طرح طبقه بندی مشاغل کارگری شهرداری استان کرمانشاه ۹۸

عضو دبیر شورای عالی اداری و استخدامی شهرداری کرمانشاه 98

عضو کمیته انظباطی سازمان تاکسیرانی سال 98

نماینده شهردار در کمیته انضباطی کارگران شهرداری سال 98

نماینده شهرداری در کمیته انضباطی سازمان تاکسیرانی 98

عضوکمیته رفاهیات شهرداری سال 98

عضو کمیته اجرایی آموزش و توانمندسازی شهرداری ۹۸

عضو شورای سازمان مدیریت حمل و نقل بار۹۸

 مامور فنی در کمیسیون معاملات عمده,مزایده و حراج سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری98

سرپرست امور اداری و کارگزینی سازمان اتوبوسرانی از سال 94 تا 98

انجام امورات سازمان از دیماه سال 90 لغایت مردادماه سال 91 در غیاب مدیر عامل به عنوان جانشین

معاون اداری مالی سازمان اتوبوسرانی (جانشین مدیر عامل ) از سال 90 تا کنون

رئیس ستاد ساماندهی مینی بوسرانی کرمانشاه89

رئیس کمیته تبلیغاتی محیطی سازمان اتوبوسرانی89

معاونت بهره برداری و حمل و نقل سازمان اتوبوسرانی سال 87

حکم تفویض اختیار انجام امورات حوزه اداری و مالی شهرداری در سال 86

مشاور مدیر عامل سازمان فاوا در سال 84

جانشین معاونت اداری مالی شهرداری سال 84

مدیر امور اداری شهرداری سال 84

بازرس مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی(حکم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان(84 )

نماینده مدیریت در شورای سازش شهرداری مرکز با حکم مدیر کل اداره کار

نماینده شهرداری در کمیته انظباطی بر بنگاههای زود بازده اقتصادی شهرستان ( حکم فرماندار84 )

نماینده شهرداری در کمیته نظارت بر اجرای آیین نامه های اجرایی گسترش بنگاه های اقتصادی و کارآفرینی استان (حکم استانداری)

عضو رایزن عملیاتی شهرداری 84

84بازرس شهرداریهای استان کرمانشاه(حکم مدیر کل دفتر امور شهری استانداری )

دبیر کمیته بهداشت حرفه ای و حفافظت فنی شهرداری سال 84

دبیر جلسات طرح تکریم و کمیته کارشناسی تحول اداری شهرستان سال 84

نماینده کار فرما در کمیته انظباطی مناطق و سازمان های کشور84

مدیر اداری و مالی و جانشین سازمان اتوبوسرانی سال 81 تا 83

رئیس اداره کارگزینی و رفاه و ارزشیابی سال 83

-مدیر عامل شرکت تعاونی مشکن کارکنان سازمان اتوبوسرانی82

مشاور اداری و برنامه ریزی شهرداری اسلام آباد غرب82

سرپرست سازمان اتوبوسرانی کرمانشاه و حومه سال 82

نماینده شهردار در کمیته انظباطی سازمان تاکسیرانی82

رئیس کمیته انظباطی کارگران سازمان اتوبوسرانی82

رئیس  کمیته ارزیابی سازمان اتوبوسرانی کرمانشاه و حومه81

رئیس کمیته انظباطی  و نماینده  کارفرما سازمان اتوبوسرانی  سال 81

فرد بصیر و مطلع در کمیسیون معاملات سازمان اتوبوسرانی (حکم شهردار)

عضو کمیته فنی و بازرگانی سازمان اتوبوسرانی

معاون اداره کارگزینی و رفاه شهرداری سال 79

سرپرست اداره کارگزینی و رفاه شهرداری سال 79

نماینده تام الاختیار شهرداری در جلسات اداره کار با حفظ پست علاوه بر انجام وظایف محوله مدیر امور اداری سازمان فاوا

نماینده کارفرمایان استان و مدیران صنایع (اداره کار)

کارگزین اداره کارگزینی شهرداری سال 77

 

 

 

  استانداری کرمانشاه
  شهرداری کرمانشاه
  فرمانداری کرمانشاه 
 
 

معرفی شهردار| مقاله| شهرداری های كشور | پیشنهاد پروژه مشارکتی| مصوبات کمیسیون ماده 5| نقشه شهر|ستادبازآفرینی پایدار کرمانشاه

| تمام حقوق این سایت متعلق به سازمان فاوا شهرداری کرمانشاه می باشد | Design by fava email:saeid.ch81@gmail.com|