کرمانشاه 11:08 جمعه 4/7/1399 صفحه اصلی
 
آگهی تجدید مناقصه
1398/05/02-11:02 تعدا بازدید: 135 گروه خبری: شهرداری مرکز کد خبر: 1434
آگهی تجدید مناقصه

آگهی مناقصه  عمومی

شهرداری کرمانشاه

شهرداری کرمانشاه در نظر دارد   تجدید مناقصه عمومی ( احیا ، بازسازی ، خرید و نصب تابلوهای راهنمای مسیر  )  را به شماره مناقصه 2098005233000018 بر اساس فهرست بها تجمیعی رشته راه ، راه آهن و باند فرودگاه 98  و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری تجدید مناقصه از دریافت اسناد مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  سه شنبه  98/5/5می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه سایت : ساعت 13روز  پنجشنبه تاریخ 5/10/ 98

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :  ساعت 13روز سه  شنبه تاریخ 98/5/22

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 18روز سه شنبه تاریخ 98/5/22

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه  و ارائه پاکت های الف :       آدرس کرمانشاه پایین تر از سه راه 22 بهمن کوی روبروی سازمان عتبات عالیات : شماره 8229968-0833

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس  41934-021

دفتر ثبت نام : 8896737-85193767
نظرات کاربران

نظر شما :
 
 
 
  استانداری کرمانشاه
  شهرداری کرمانشاه
  فرمانداری کرمانشاه 
 
 

معرفی شهردار| مقاله| شهرداری های كشور | پیشنهاد پروژه مشارکتی| مصوبات کمیسیون ماده 5| نقشه شهر|ستادبازآفرینی پایدار کرمانشاه

| تمام حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرمانشاه می باشد | Design by fava saeid.charejow@gmail.com|