کرمانشاه 10:49 جمعه 4/7/1399 صفحه اصلی
 
آگهی تجدید مناقصه  عمومی  شهرداری کرمانشاه
1398/03/08-10:57 تعدا بازدید: 201 گروه خبری: روابط عمومی کد خبر: 334
آگهی تجدید مناقصه  عمومی شهرداری کرمانشاه

شهرداری کرمانشاه در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی خدمات( عملیات تهیه و اجرای رنگ دو جزیی محوری اسپری) به شماره مناقصه 2098005233000004 را بر اساس فهرست بهای راه و ترابی سال 98 بصورت تجمیع  واز طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 98/3/11 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه  ساعت 13 روز شنبه تاریخ 98/3/18

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 13 روز سه شنبه تاریخ 98/3/28

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 18 روز چهارشنبه تاریخ 98/3/29

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه  و ارائه پاکت های الف :       آدرس کرمانشاه پایین تر از سه راه 22 بهمن کوی روبروی سازمان عتبات عالیات : شماره 8229968-0833

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس  41934-021

دفتر ثبت نام : 8896737-85193767
نظرات کاربران

نام کاربری: مهمان
1398/04/24 - 12:09
نام کاربری: مهمان
1398/04/24 - 12:15
نام کاربری: مهمان
1398/04/24 - 12:20
نام کاربری: مهمان
1398/04/25 - 16:05
نام کاربری: مهمان
1398/04/25 - 16:06
نام کاربری: مهمان
1398/04/25 - 16:07
نظر شما :
 
 
 
  استانداری کرمانشاه
  شهرداری کرمانشاه
  فرمانداری کرمانشاه 
 
 

معرفی شهردار| مقاله| شهرداری های كشور | پیشنهاد پروژه مشارکتی| مصوبات کمیسیون ماده 5| نقشه شهر|ستادبازآفرینی پایدار کرمانشاه

| تمام حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرمانشاه می باشد | Design by fava saeid.charejow@gmail.com|