کرمانشاه 09:41 جمعه 4/7/1399 صفحه اصلی
 
آگهی مناقصه  عمومی  شهرداری کرمانشاه
1398/04/04-11:31 تعدا بازدید: 180 گروه خبری: شهرداری مرکز کد خبر: 383
آگهی مناقصه  عمومی شهرداری کرمانشاه

 

شهرداری کرمانشاه در نظر دارد  تجدید مناقصه عمومی ( احیاء ، بازسازی ، خرید و نصب تابلوهای راهنمای مسیر) را به شماره مناقصه 2098005233000005 بر اساس فهرست بهاء تجمیعی رشته راه ، راه آهن و باند فرودگاه  98 و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری تجدید مناقصه از دریافت اسناد مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  سه شنبه  98/3/28  می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه  ساعت 13 روز دوشنبه تاریخ 98/4/10

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 13 روز پنجشنبه تاریخ 98/4/20

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 19 روز شنبه تاریخ 98/4/22

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه  و ارائه پاکت های الف :       آدرس کرمانشاه پایین تر از سه راه 22 بهمن کوی روبروی سازمان عتبات عالیات : شماره 8229968-0833

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس  41934-021

دفتر ثبت نام : 8896737-85193767




نظرات کاربران

نام کاربری: مهمان
1398/04/24 - 12:08
نام کاربری: مهمان
1398/04/24 - 12:13
نام کاربری: مهمان
1398/04/24 - 12:19
نام کاربری: مهمان
1398/04/25 - 16:04
نام کاربری: مهمان
1398/04/25 - 16:06
نام کاربری: مهمان
1398/04/25 - 16:06
نظر شما :
 
 
 
  استانداری کرمانشاه
  شهرداری کرمانشاه
  فرمانداری کرمانشاه



 
 
 

معرفی شهردار| مقاله| شهرداری های كشور | پیشنهاد پروژه مشارکتی| مصوبات کمیسیون ماده 5| نقشه شهر|ستادبازآفرینی پایدار کرمانشاه

| تمام حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرمانشاه می باشد | Design by fava saeid.charejow@gmail.com|